Website Banner
                                         SN156 NC1 

       โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น SN156NC1 ใช้หลอด Halogen  ที่มีคุณภาพ  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้แบตเตอรี่ Sealed Lead-Acid Maintenane Free หรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดปิดทิดชิด ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
       สวิทซ์ควบคุมการทำงานแบบแยกอิศระ สามารถเปิดปิดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งได้ ช่วยยืดชั่วโมงการสำรองไฟได้อีกเท่าตัว
       โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน SN156NC1 ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีฉุกเฉินไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน
                       

        Features
  • ใช้หลอด Halogen กำลังสูง พิกัด 6วัตต์ จำนวน 2หัวโคมในการให้แสงสว่าง
  •  ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 1.5 ชั่วโมง
  •  ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า Constavoltage&Limit Current
  •  ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551
  • รับประกันวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 18 เดือน 
 


Current Pageid = 72