Website Banner
                                              SN209 NC2LED 

       โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น SN209NC2LED ใช้หลอด LED ที่มีคุณภาพ แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำ สามาถรช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การกระจายแสงของหลอดมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจน 5 เท่า และมีการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 50,000ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของแบตเตอรี่ เนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่นั้นลดลงอย่างมาก
       โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน SN209NC2LED ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีฉุกเฉินไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีระบบประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นปั๊มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน
                       

        Features
  • ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9วัตต์ จำนวนสองหัวโคมในการให้แสงสว่าง
  •  มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
  •  ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 2.0 ชั่วโมง
  •  ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า Constavoltage&Limit Current
  •  ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551
  • รับประกันวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 18 เดือน            
 
Current Pageid = 71