Website Banner
โคมไฟฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน เป็นหนึ่งอย่างที่สำคัญต่ออาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ซึ่งตัวโคมไฟฉุกเฉิน สามารถทำงานส่องสว่างได้ในขณะที่ไฟไฟขัดข้องหรือไฟดับ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยหรือคนที่อยู่ในอาคาร เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัย


Current Pageid = 55