Website Banner
....ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมชัยนันท์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำหน่ายไฟฉุกเฉินEmergencylight Exitlightราคาถูก ป้ายหนีไฟ ป้ายบอกทาง กล่องไฟ แบตเตอรีไฟLED ติดต่อสอบถาม 086-4100564......
               ป้ายทางออกฉุกเฉิน(ติดผนัง)รุ่น LX-B10-1B                          
     
   ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดติดผนัง รุ่น LX-B10-1B ใช้หลอดLED ประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่าง กินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-function ที่ตัวเครื่อง  และจากRemote-Control
   สามารถปรับความสว่างได้4ระดับ ในขณะที่ได้รับไฟจาก AC Line เพื่อประหยัดพลังงาน และในกรณีที่ไฟดับเครื่องจะปรับความสว่างสูงสุดโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉิน
   ตัวเครื่องทำจากเหล็กพับเครือบสีกันสนิมอย่างดี ตัวป้ายทำจากอะคริลิก โปร่งแสง มีแบบสัญลักษณ์ให้เลือกหลายแบบ


 
 
 
คุณสมบัติป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น LX-B10-1B
 • ใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉินได้ยาวนานกว่า2ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดเวลาสำรองไฟ
 • ปรับระดับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อประหยัดไฟ
 • สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
 • มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัติโนมัติ(AutoTest)เป็นระยะเวลา 10 นาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์
 • ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิค2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
 • ได้รับมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 • รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี
 

 
           ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดแขวนเพดาน(หน้าเดียว)รุ่น LX-B10-1C             
     ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดแขวนเพดาน รุ่น LX-B10-1C ใช้หลอดLED ประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่าง กินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-function ที่ตัวเครื่อง  และจากRemote-Control
   สามารถปรับความสว่างได้4ระดับ ในขณะที่ได้รับไฟจาก AC Line เพื่อประหยัดพลังงาน และในกรณีที่ไฟดับเครื่องจะปรับความสว่างสูงสุดโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉิน
   ตัวเครื่องทำจากเหล็กพับเครือบสีกันสนิมอย่างดี ตัวป้ายทำจากอะคริลิก โปร่งแสง มีแบบสัญลักษณ์ให้เลือกหลายแบบ
 
   
คุณสมบัติป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น LX-B10-1C
 • ใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉินได้ยาวนานกว่า2ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดเวลาสำรองไฟ
 • ปรับระดับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อประหยัดไฟ
 • สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
 • มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัติโนมัติ(AutoTest)เป็นระยะเวลา 10 นาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์
 • ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิค2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
 • ได้รับมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 • รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี          ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดแขวนเพดาน(สองหน้า)รุ่น LX-B10-2C              
 

 
    ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดแขวนเพดาน รุ่น LX-B10-2C ใช้หลอดLED ประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่าง กินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-function ที่ตัวเครื่อง  และจากRemote-Control
   สามารถปรับความสว่างได้4ระดับ ในขณะที่ได้รับไฟจาก AC Line เพื่อประหยัดพลังงาน และในกรณีที่ไฟดับเครื่องจะปรับความสว่างสูงสุดโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉิน
   ตัวเครื่องทำจากเหล็กพับเครือบสีกันสนิมอย่างดี ตัวป้ายทำจากอะคริลิก โปร่งแสง มีแบบสัญลักษณ์ให้เลือกหลายแบบ 
 
 
คุณสมบัติป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น LX-B10-2C
 • ใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉินได้ยาวนานกว่า2ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดเวลาสำรองไฟ
 • ปรับระดับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อประหยัดไฟ
 • สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
 • มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัติโนมัติ(AutoTest)เป็นระยะเวลา 10 นาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์
 • ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิค2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
 • ได้รับมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 • รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี                ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดฝังฝ้า(หน้าเดียว)รุ่น LX-B10-1D    
 
     ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดฝังฝ้า รุ่น LX-B10-1D ใช้หลอดLED ประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่าง กินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-function ที่ตัวเครื่อง  และจากRemote-Control
   สามารถปรับความสว่างได้4ระดับ ในขณะที่ได้รับไฟจาก AC Line เพื่อประหยัดพลังงาน และในกรณีที่ไฟดับเครื่องจะปรับความสว่างสูงสุดโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉิน
   ตัวเครื่องทำจากเหล็กพับเครือบสีกันสนิมอย่างดี ตัวป้ายทำจากอะคริลิก โปร่งแสง มีแบบสัญลักษณ์ให้เลือกหลายแบบ 
คุณสมบัติป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น LX-B10-1D
 • ใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉินได้ยาวนานกว่า2ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดเวลาสำรองไฟ
 • ปรับระดับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อประหยัดไฟ
 • สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
 • มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัติโนมัติ(AutoTest)เป็นระยะเวลา 10 นาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์
 • ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิค2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
 • ได้รับมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 • รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี
                 ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดฝังฝ้า(สองหน้า)รุ่น LX-B10-2D         
 

 
   ป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดฝังฝ้า รุ่น LX-B10-2D ใช้หลอดLED ประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่าง กินไฟน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-function ที่ตัวเครื่อง  และจากRemote-Control
   สามารถปรับความสว่างได้4ระดับ ในขณะที่ได้รับไฟจาก AC Line เพื่อประหยัดพลังงาน และในกรณีที่ไฟดับเครื่องจะปรับความสว่างสูงสุดโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉิน
   ตัวเครื่องทำจากเหล็กพับเครือบสีกันสนิมอย่างดี ตัวป้ายทำจากอะคริลิก โปร่งแสง มีแบบสัญลักษณ์ให้เลือกหลายแบบ
 


คุณสมบัติป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น LX-B10-2D
 • ใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างสำรองฉุกเฉินได้ยาวนานกว่า2ชั่วโมง
 • ให้แสงสว่างคงที่ตลอดเวลาสำรองไฟ
 • ปรับระดับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับเพื่อประหยัดไฟ
 • สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
 • มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัติโนมัติ(AutoTest)เป็นระยะเวลา 10 นาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์
 • ประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิค2-Step Constant Voltage ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
 • ได้รับมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551
 • รับประกันแผงวงจรหลัก 3 ปี รับประกันแบตเตอรี่ 2 ปี
 
 

โคมไฟฉุกเฉิน,ป้ายทางออก,ไฟฉุกเฉิน,เครื่องสำรองไฟ,เครื่องไฟฉุกเฉิน,EMERGENCY LIGHT,ป้ายบอกทาง,UPS,ป้ายหนีไฟ,กล่องหนีไฟ, EXITLIGHT,แบตเตอรี่,BATTERIES,หลอดไฟLED,โคมไฟLED,โคมไฟฉุกเฉิน,ไฟสำรอง,ไฟฉุกเฉิน
Current Pageid = 31