Website Banner

คุณสมบัติ


สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟฟ้าดับ
แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท +/-10%
หลอดไฟ : จ่ายหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟ Halogen ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวล์ทและ 24 โวล์ท
แบตเตอรี่ : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE
ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ : ควบคุมการชาร์จด้วย Automatic solid state system แบบแรงดันคงที่และ
จำกัดกระแสไฟฟ้า (Constant voltage and Limit current)
ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ : 10-15 ชั่วโมง
ระบบป้องกัน :
• ป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High voltage charger) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม
• วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า (Low voltage cut-off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
• วงจรป้องกันไฟตก (Under voltage Protection) เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังหลัก เกิดไฟ
  ตกตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติให้แสงสว่างฉุกเฉินทันที
• ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง
• ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านการชาร์จและโหลด
• เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC ป้องกันการช๊อตเซอร์กิตทางด้านแบตเตอรี่
ระบบทดสอบ : สวิทช์ Test ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง
การแสดงผล : 
• AC แสดงตัวเครื่องได้รับแรงดันไฟฟ้า 220Vac.
• Charge แสดงตัวเครื่องกำลังประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่
• Full แสดงสถานะแบตเตอรี่ได้รับการประจุไฟฟ้าเต็มแล้ว
• Over แสดงสถานะความผิดปกติของระบบประจุแบตเตอรี่
ตัวถัง : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy
powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี 
อุปกรณ์เพิ่มเติม :
• ชุดทดสอบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด
• DC Voltage meter แสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่
• DC Ammeter แสดงปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จแบตเตอรี่
การติดตั้ง : ยึดแขวนกับผนัง และตั้งพื้น
การรับประกัน : รับประกันแผงวงจร 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

Current Pageid = 81